Kabuklu Doğal Badem

10.00 

Yerli Doğal Kabuklu Badem